Scarlatti - "Kat" fuga

Mousorgsky - Het oude kasteel

Gershwin - Prelude no. 1

Goldstein - Fault Lines

Reed - Jota Espagnol

Reed - Aria

Foster - I dream of Jeannie

aaaaaaaaaaaaiii