Linda Arnoldus begon met saxofoonspelen aan de Deventer Muziekschool. Na de middelbare school startte zij haar saxofoonstudie aan het conservatorium van de Hogeschool Enschede bij Arno Bornkamp. In 1997 behaalde zij het diploma Docerend Musicus. Vervolgens studeerde zij verder bij Johan van der Linden en behaalde twee jaar later het diploma voor Uitvoerend Musicus. Tijdens haar studie volgde zij masterclasses bij diverse toonaangevende saxofonisten. Linda is sinds juni 2000 werkzaam als saxofonist bij Defensie, tot januari 2005 als sopraansaxofonist bij het “Trompetter Korps Bereden Wapens” in Amersfoort en vervolgens bij de KMK “Johan Willem Friso” te Assen en op dit moment bij het “Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee” te Ede. Eveneens als sopraansaxofonist is zij verbonden aan het Gelders Fanfare Orkest en speelde zij ook 6 jaar tenorsaxofoon in het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest. Als remplaçant speelde zij in diverse toonaangevende symfonie-, harmonie- en fanfare orkesten. Zij is tevens oprichter en dirigent van het saxofoonorkest SaxoPhonic waarin gevorderde amateur saxofonisten hun passie voor de saxofoon delen en uitdragen. Als docent/dirigent is zij verbonden aan diverse muziekverenigingen en heeft zij een privé lespraktijk aan huis, waar zij probeert haar enthousiasme voor de saxofoon op haar leerlingen over te brengen. Als solist is zij vaak op het concertpodium te vinden en is zij tevens zeer actief op het gebied van de kamermuziek. Zo vormde zij met drie collega-saxofonisten het Helikon Saxofoon Kwartet en sinds de zomer van 2005 is zij actief als sopraansaxofonist van het InterSAXion saxofoonkwartet.